Teoretiska kurser

TjäderAndens Kennel

Golden retriever och Finsk Spets

Kursutbud -

Teoretiska Kurser

 

För alla kurser gäller att hunden ska vara vaccinnerad. Intyg ska uppvisas för instruktören vid första träffen.

1studietimme=45min. Kursen ska vara betald innan kursstart.

Anmälan via mail .

 

SKK's Hunduppfödarutbildning

 

Antal deltagare:10-12 st

 

Kursen hålls i samarbete med SKK och studiefrämjandet, för kursinnehåll och antal träffar se SKK's hemsida

Priset styrs från SKK.

Kursen består av flera 'del kurser' med olika böcker. Grundkurserna är: Anatomi, Genetik, Juridik, Parning och valpning, Utfodring samt Valpens beteende.

 

Kurserna varierar mellan fyra och fem träffar.

 

Anmälan till denna kurs hos Studiefrämjandet tel 0910-77 91 51 eller via deras hemsida.

 

Tävlings psykologi

 

Antal deltagare: 6-10 st

Antal träffar : 6st = 18 studietimmar

Pris: 900:-

Krav: Tävlingsintresserad oberoende av i vad..

Kurslitteratur: 'Lyckas på Tävling' av Niina Svartberg. Boken är obligatorisk och ingår Ej i deltagaravgiften.

 

Vi arbetar med förarens del i tävlandet.. från planering av träning till rutiner på tävlingsdagen. Det är mycket som ska stämma när man tävlar oberoende av vad man tävlar i.. Det kan vara så skilda saker som utställning - agility - lydnad - bruks - eller kanske jaktprov.. Att lägga upp en långsiktig (och kortsiktig) planering för den träning som ekipaget behöver.. både förare och hund.. Att komma fram till vilka rutiner som passar dej och din hund.. Hur ska jag som förare arbeta med mej själv för att kunna hjälpa hunden att prestera som bäst? För att vara mindre nervös vid start..etc. Hur sätter man upp realistiska mål..?

 

Konditions och koordinations träning för hund.

 

Antal deltagare: 6-10 st

Antal träffar : 6st = 18 studietimmar

Pris: 900:-

Krav: Tränings- eller Tävlingsintresserad.

 

Kurslitteratur: 'Fysträning för hund' av A. Holmgren, M. Söderström Lundberg och S. Rosén. Boken är obligatorisk och ingår Ej i deltagaravgiften.

 

Vi diskuterar olika metoder för att bygga upp vår hunds styrka och kondition inför den påfrestning som ett aktivt tävlande innebär. Hur man kan förbättra hundens koordination och smidighet. Uppvärmning inför träning / tävling och nedvarvning efteråt.. behovet av stretching och massage. Lägger upp ett träningsschema.. Hur kan jag kontrollera att träningen ger verkan? Pratar runt olika metoder för rehabiliteringsträning.

 

 

 

Special

Även kurser efter ert önskemål och skräddarsydda kurser för enskilda eller mindre grupper.

Kurserna hålls även som helgkurser med samma innehåll och antal studietimmar. Kurserna kan även hållas på dagtid. Kurser hålls när jag fått in tillräckligt med anmälningar och tid finnes.