Spårkurser

TjäderAndens Kennel

Golden retriever och Finsk Spets

Kursutbud -

Spårkurser

 

 

För alla kurser gäller att hunden ska vara vaccinnerad. Intyg ska uppvisas för instruktören vid första träffen.

1studietimme=45min. Kursen ska vara betald innan kursstart.

Anmälan via mail .

 

 

Viltspår – Anlagsklass

 

Antal deltagare: 6-8 st

Antal träffar : 4st = 16 studietimmar

Vid helgkurs: heldagar ca: 16 studietim.

Pris: 900:-

 

Krav: Hunden ska vara minst 6 månader. Den bör ha en god allmän-/jaktlydnad. Hunden bör ej vara skotträdd.

Kurslitteratur: 'Viltspårsregler'

Spårkurs med inriktning på start i anlagsklass viltspårprov. Målsättning är att ge hundägaren insikt i de lagar, förordningar och regler som styr användandet av hunden vid eftersök och prov. Hundägare bör ha fått sådana kunskaper att de själva kan starta eller träna vidare för start på anlagsklass viltspårprov. Utbildning i spårläggning ingår, eleverna lägger själva med stöd av utbildare, de spår som vi använder i utbildningen.

 

Viltspår – Öppenklass

 

Antal deltagare: 6-8 st

Antal träffar : 4st = 16 studietimmar

Vid helgkurs: heldagar ca: 16 studietimmar.

Pris: 900:-

 

Krav: Hunden ska vara minst 6 månader. Ha genomgått ’Viltspår – Anlagsklass’ eller vara godkänd i anlagsklass. Hunden bör ej vara skotträdd.

Kurslitteratur: 'Viltspårsregler'

Spårkurs med inriktning på start i öppenklass viltspårprov. Målsättning är att ge hundägaren insikt i de lagar, förordningar och regler som styr användandet av hunden vid eftersök och prov. Hundägare bör ha fått sådana kunskaper att de själva kan starta eller träna vidare för start på öppenklass viltspårprov. Utbildning i spårläggning ingår, eleverna lägger själva med stöd av utbildare, de spår som vi använder i utbildningen.

 

 

Apellspår

 

Antal deltagare: 6-8 st

Antal träffar : 4st = 16 studietimmar

Vid helgkurs: heldagar ca: 16 studietim.

Pris: 900:-

 

Krav: Hunden ska vara minst 6 månader. Den bör ha en god allmänlydnad. Hunden bör ej vara skotträdd.

Kurslitteratur: 'Regler för officiella bruksprov'

Spårkurs med inriktning på start i apellklass bruksprov. Målsättning är att ge hundägaren insikt i de regler som gäller för bruks spårprov. Hundägare bör ha fått sådana kunskaper att de själva kan starta eller träna vidare för start i specialmomenten på apellklass spår. Utbildning i spårläggning ingår, eleverna lägger själva med stöd av utbildare, de spår som vi använder i utbildningen. Vi tränar även på budföring.

 

Special

Även kurser efter ert önskemål och skräddarsydda kurser för enskilda eller mindre grupper.

Kurserna hålls även som helgkurser med samma innehåll och antal studietimmar. Kurserna kan även hållas på dagtid.

Kurser hålls när tillräckligt med anmälningar och tid finnes. Anmälan via mail .