Apport/Jakt

TjäderAndens Kennel

Golden retriever och Finsk Spets

Kursutbud -

Apportering och Jakt

 

För alla kurser gäller att hunden ska vara vaccinnerad. Intyg ska uppvisas för instruktören vid första träffen.

1studietimme=45min. Kursen ska vara betald innan kursstart.

Anmälan via mail .

 

 

Apportering nybörjare

 

Antal deltagare: 6 st

Antal träffar : 6st = 18 studietimmar

Vid helgkurs: heldagar ca: 18 studietimmar.

Pris: 1000:-

Krav: Hunden ska ha uppnått 10 månaders ålder, ha genomgått jaktlydnadskurs eller ha motsvarande kunskaper. Inkallning ska fungera även i miljöer med andra hundar. Hunden bör ej vara skotträdd.

 

Mål: Apportering - hunden ska bibringas sådana färdigheter att den ska kunna springa ut på land och i vatten, gripa, inleverera och avlämna ett apportföremål till sin förare. Hunden ska dessutom prövas i skottfasthet,d v s förhålla sig lugn i skott utan att uppvisa rädsla eller alltför kraftig upphetsning.

 

 

Apportering fortsättning

 

Antal deltagare: 6 st

Antal träffar : 6st = 18 studietimmar

Vid helgkurs: heldagar ca: 18 studietimmar.

Pris: 1000:-

Krav: Hunden ska ha uppnått 10 månaders ålder, ha genomgått apporteringskurs nybörjare eller ha motsvarande kunskaper. Enklare markeringar ska fungera. Inkallning ska fungera även i miljöer med andra hundar. Hunden bör ej vara skotträdd.

 

Mål: Hundägaren ska bibringas sådana kunskaper, att han/hon får en god kontakt med sin hund och med ett gott resultat kan få hunden att utföra de moment och de handlingar som ingår i kursen. Hundägare och hund ska bibringas sådan kunskap, att de är väl förberedda för vidare utbildning mot start jaktprov. Alla moment som ingår i nybörjarklass gås igenom. Hunden ska dessutom prövas i skottfasthet, d.v.s. förhålla sig lugn i skott utan att uppvisa rädsla eller alltför kraftig upphetsning

 

Working Test, nybörjare

 

Antal deltagare: 6 st

Antal träffar : 6st = 18 studietimmar

Vid helgkurs: heldagar ca: 18 studietimmar.

Pris: 1000:-

Krav: Hunden ska ha uppnått 10 månaders ålder, ha genomgått apporteringskurs nybörjare eller ha motsvarande kunskaper. Enklare markeringar ska fungera. Inkallning ska fungera även i miljöer med andra hundar. Hunden bör ej vara skotträdd.

 

Mål: Hundägaren ska bibringas sådana kunskaper, att han/hon får en god kontakt med sin hund och med ett gott resultat kan få hunden att utföra de moment och de handlingar som ingår i kursen. Hundägare och hund ska bibringas sådan kunskap, att de är väl förberedda för start nybörjarklass Working Test. Alla moment som ingår i nybörjarklass gås igenom. Hunden ska dessutom prövas i skottfasthet, d.v.s. förhålla sig lugn i skott utan att uppvisa rädsla eller alltför kraftig upphetsning. OBS! Det förekommer en hel del skott under kursen.

 

Working Test, fortsättning

 

Antal deltagare: 6 st

Antal träffar : 6st = 18 studietimmar

Vid helgkurs: heldagar ca: 18 studietimmar.

Pris: 1000:-

Krav: Hunden ska ha uppnått 10 månaders ålder, ha genomgått apporteringskurs fortsättning, Working Test kurs nybörjare eller ha motsvarande kunskaper. Vid kontroll av lydnad, apportering och skottfasthet ska inga större problem uppstå. Hunden bör ej vara skotträdd.

 

Mål: Kurs med inriktning mot start ökl-ekl Working Test. Vi arbetar med provrutor som varieras efter hundens och hundägarens kunskaper. Tränar de moment som kan förekomma vid final. Walk Up, trampjakt mm. OBS! Det förekommer en hel del skott under kursen.

 

Jaktkurs retriever, Grund

 

Antal deltagare: 6 st

Antal träffar : 6st = 18 studietimmar

Vid helgkurs: heldagar ca: 18 studietimmar.

Pris: 1000:-

Krav: Hunden ska ha uppnått 10 månaders ålder, ha genomgått apporteringskurs fortsättning, Working Test kurs nybörjare eller ha motsvarande kunskaper. Vid kontroll av lydnad, apportering och skottfasthet ska inga större problem uppstå. Hunden bör ej vara skotträdd.

 

Mål: Kurs med inriktning mot start på jaktprov och användning vid praktisk jakt. Alla moment som ingår i nybörjarklass gås igenom. Träning med kallt vilt ingår. Målsättning är att dels ge hundägaren insikt i de lagar, förordningar och regler som styr användandet av retrievern vid jakt och prov, dels att forma hundägare och hund i den anda som klubben förespråkar. I kursmålet ingår också att stimulera kursdeltagarna att vidareutbilda sig och sina hundar inom ramen för klubbens verksamhet. Hundägaren ska ha fått sådana kunskaper att de kan starta eller träna vidare för start på jaktprov

 

 

Jaktkurs retriever, Dirigering

 

Antal deltagare: 6 st

Antal träffar : 6st = 18 studietimmar

Vid helgkurs: heldagar ca: 18 studietimmar.

Pris: 1000:-

Krav: Hunden ska ha uppnått 10 månaders ålder, ha genomgått apporteringskurs fortsättning, Working Test kurs nybörjare eller ha motsvarande kunskaper. Vid kontroll av lydnad, apportering och skottfasthet ska inga större problem uppstå. Hunden bör ej vara skotträdd.

 

Mål: Kurs med inriktning mot start på jaktprov och användning vid praktisk jakt. Vi inriktar oss på momentet Dirigering som kommer i öppen och elitklass.Träning med kallt vilt ingår. Målsättning är att hundägaren insikt i vad som krävs för att ge hunden de bästa förutsättningarna för att lyckas. Ge idéer på hur man kan träna för att uppnå en bra kontakt vid dirigering. Både i att få hunden att ta an en rak linje och att ta tecken på avstånd.

 

 

Special

Även kurser efter ert önskemål och skräddarsydda kurser för enskilda eller mindre grupper.

Kurserna kan även hållas på dagtid.

Kurser hålls när jag fått in tillräckligt med anmälningar och tid finnes.